fbq('track', 'AddToCart', { content_ids: ['123'], // 'REQUIRED': array of product IDs content_type: 'product', // RECOMMENDED: Either product or product_group based on the content_ids or contents being passed. })

Tingimused

Läti Vabariigi õigusaktide kohaselt peab e-poe omanik leppima kokku kaupade tarnimise ja tagastamise tingimused ning loobumisõiguse. Sellist kokkulepet nimetatakse kauglepinguks (seda reguleeritakse ministrite kabineti määrusega).

Kaugleping 

Selles e-poes pakutavate kaupade müüja (edaspidi „müüja“) ühelt poolt ja tellimust esitav isik (edaspidi „ostja“) teiselt poolt sõlmivad järgmise lepingu.

Müüja kohustub müüma ja tarnima ostjale kaubad vastavalt ostja tellimusele.

Kättetoimetamise ja tasumise kord

Ostja tellib kaubad antud veebisaidi kaudu, määrates ära tellitavate kaupade liigi ja koguse. Ostja saab kauba eest tasuda e-poodi integreeritud maksevahenditega või tasudes müüja koostatud ja ostjale e-postiga saadetud tellimusele vastava arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata.

Müüja tagab kaupade tarnimise 20 päeva jooksul pärast kauba eest tasu kätte saamist, kooskõlastades tarneaja ostjaga.

Loobumisõigus

Ostjal on õigus kaubast loobuda 14 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamise hetkest, saates müüjale selle loobumise kohta teate. Loobumisteate vormi saadab müüja ostjale e-postiga ostja taotlusel.

Ostja on kohustatud tagastama kauba müüjale 7 päeva jooksul pärast loobumisteate saatmist. Kõik seoses kauba müüjale tagastamisega tekkinud kulud katab ostja.

Ostja ei saa loobumisõigust kasutada, kui:

  • tellitud kaupu ei saa nende iseloomu tõttu tagastada, kui need riknevad või tarvitatakse kiiresti ära;
  • tellitud kaubad on valmistatud spetsiaalselt ostjale tema individuaaltellimuse alusel;
  • ostja on avanud heli- või videosalvestise või arvutitarkvara pakendi.

Läti Vabariigi tarbijate õiguste kaitse seaduse § 12 lõikes 6 on sätestatud, et „tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja ohutuse säilimise eest loobumisõiguse kasutamise tähtaja jooksul“. Müüja jätab endale õiguse mitte võimaldada ostjal loobumisõiguse kasutamist või mitte maksta kompensatsiooni, kui kaup on saanud kahjustada, sest selle kasutamisel on sellega hooletult ümber käidud või ei ole peetud kinni kasutusjuhendist või kui kauba originaalpakend on kadunud või oluliselt kahjustunud.

Andmete töötlemine

Vajalikke andmeid sisestades ja tellimust vormistades kinnitab ostja, et teab ja nõustub, et tema esitatud andmeid kasutatakse selleks, et müüja saaks ostja tellimuse vastu võtta ja tarnida kauba vastavalt Läti Vabariigi õigusaktides esitatud nõuetele. Andmeid sisestades nõustub ostja, et tema esitatud e-posti aadressile saadetakse teateid, mis on seotud ostja tellimuse töötlemisega.

fbq('track', 'ViewContent', { content_ids: ['123'], // 'REQUIRED': array of product IDs content_type: 'product', // RECOMMENDED: Either product or product_group based on the content_ids or contents being passed. });